Styrgruppsmöte för Regionala energikontoret och EKR

När: fredagen den 15 juni 2018
Tid: kl 10.30-12.00
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Brunnsviken