Logotyp

Nätverksmöte om sociala dimensioner kring hållbar stadsutveckling

När: fredagen den 27 oktober 2017
Tid: kl 13.00-16.00
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
Lokal: Usine, Bourgogne, plan 3
Målgrupp: Strategiska nätverket för Samhällsbyggnad, Strategiska nätverket för Arbetsmarknad och Integration