Logotyp

Presidiemöte i Politiska Styrgruppen för Vuxenutbildning

När: tisdagen den 28 november 2017
Tid: kl 09.30-10.30
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
Lokal: Brunnsviken