Logotyp

Hur skapar du/man säker kommunikation?

Frågan om säker digital kommunikation är högaktuell. Vi vet att det  inom länet saknas tillförlitliga digitala kommunikationskanaler mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter, olika företag och med medborgarna. Storsthlm har därför tillsammans med Stockholms läns landsting arbetat för att lösa det digitala kommunikationsbehovet. Den långsiktiga lösningen, som blir nationell,  har Sveriges Kommuner och Landsting/Inera tagit ansvar för. Regionalt kan vi därför koncentrera oss på att så snabbt som möjligt få igång interimslösningar så att vi kan slippa faxen.

När: fredagen den 29 september 2017
Tid: kl 09.00-12.00
Plats: Storsthlm, Brunnsviken, Södermalmsallén 36, pl 5, Stockholm

Klicka här för karta och vägbeskrivning

Målgrupp: Strategiskt nätverk Digitalisering

 Storsthlm bjuder in till en workshop, under den kommer vi att:

  • Gå igenom respektive kommuns behov och planer kring säker kommunikation
  • Få inspiration från befintliga lösningar
  • Analysera läget
  • Diskutera hur vi kommer vidare mot målet att kunna kommunicera säkert digitalt

 Karin Bengtsson, e-strateg, Storsthlm och Björn Söderlund, utvecklingschef, Lidingö stad håller i workshopen.

Välkommen!

Karin Bengtsson, e-strateg
Storsthlm