Logotyp

Workshop om lokala riktlinjer för det rekryterande studiestartsstödet

När: tisdagen den 26 september 2017
Tid: kl 09.00-12.00
Plats: Usine Konferens, Bourgogne, plan 3, Södermalmsallén 36

Vägbeskrivning

Målgrupp: Mötet vänder sig till dig som ansvarar för att ta fram riktlinjer för studiestartsstödet i din kommun, samt din förvaltningschef eller annan ni själva anser lämplig. Mötet vänder sig också till dig som jobbar på Arbetsförmedlingen som handläggare och biträdande enhetschef i Stockholms län, samt till representanter från Försäkringskassan och Folkbildningen.

I juli 2017 fattade Riksdagen beslut om att införa ett rekryterande studiestartsstöd i syfte att möjliggöra kortutbildade vuxnas etablering på arbetsmarknaden genom utbildning. Kommuner som väljer att använda stödet i sitt rekryterande arbete bestämmer vilka som ska ingå i målgruppen för studiestartsstödet och detta kan således variera från kommun till kommun. Kommunerna ska också i samverkan med Arbetsförmedlingen utarbeta ett arbetssätt kring studiestartsstödet. Även Folkbildningen och Försäkringskassan ska ge sina synpunkter. Det här mötet är tänkt som en del i det arbetet.

Arbetsförmedlingen marknadsområde Stockholm Gotland och Stockholms stad berättar hur de tagit fram lokala riktlinjer för arbetet med studiestartsstödet.

Ni som deltar får möjlighet att föra en dialog kring hur ni tänkt arbeta med studiestartsstödet i era respektive kommuner och hur vi kan samverka.

Workshopen arrangeras i samarbete med Arbetsförmedlingen Marknadsområde Stockholm Gotland

Vi bjuder på fika!

Sista anmälningsdag den 19 september

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

Välkomna!

Frida Mörtlund, processledare

Karin Törnquist, processledare

Lena Wolfe Osbeck, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen Marknadsområde Stockholm Gotland