Logotyp

Vuxenutbildning i Stockholms län

Välkommen till en förmiddag om vuxenutbildning i Stockholms län!

Under denna förmiddag kommer vi ha två övergripande teman: presentation av resultatet från årets studerande enkät. Det andra temat är förutsättningarna för utveckling av den kommunala vuxenutbildningen som verktyg i den regionala kompetensförsörjningen.

 

När: tisdagen den 5 september 2017
Tid: kl 09.00-12.00
Plats: Usine Konferens, Bourgogne, plan 3, Södermalmsallén 36

Vägbeskrivning

Målgrupp: Kommunala beslutsfattare och utbildningsanordnare

Kl 9.00 - 10.30 Resultatet av 2017-års studerandeenkät

Årets omgång av studerandeenkäten riktad till de som studerar inom kommunal vuxenutbildning och SFI har i år slagit rekord. Över 22 000 studerande har svarat på frågor som rörde hur de uppfattar den utbildning de får och hur de uppfattar förutsättningarna för studierna.

Sweco, som ansvarar för genomförandet av studerandeenkäten, kommer att redovisa den över­gripande analysen av resultatet av enkäten samt trender och tendenser för utvecklingen. Därefter kommer finns möjlighet att ställa frågor och diskutera resultatet med oss.

Kl 10.45 - 12.00 Vuxenutbildningens roll i den regionala kompetensförsörjningen

Vuxenutbildningens roll i det regionala arbetet med kompetensförsörjning har fått en allt starkare roll. Inte minst på den yrkesinriktade utbildningen ställs allt högre krav på anpassning till arbetsmarknadens behov. I Stockholms län är arbetsmarknaden het med en totalt sett låg arbetslöshet. Samtidigt ökar gruppen personer som inte kommer in på arbetsmarknaden bl.a. pga. otillräcklig utbildning.

För att beskriva förutsättningarna i regionen och hur de långsiktiga kompetensbehoven ser ut har vi bjudit in Länsstyrelsen i Stockholms län. De kommer att presentera sin senaste prognos för hu de bedömer att kompetensförsörjningsbehoven kommer att utvecklas på sikt.

Mot denna bakgrund vill vi föra en diskussion om förutsättningarna för att utveckla vuxenutbildningens roll som verktyg för kompetensförsörjning och integration.