Logotyp

Hemsjukvården i Stockholms län

 OBS! Ändrad lokal

När: fredagen den 20 oktober 2017
Tid: kl 09.00-11.00
Plats: Quality Hotel Globe, lokal: Stjärnrummet, Arenaslingan 7, Stockholm

Klicka här för karta och vägbeskrivning

Målgrupp: Presidier i kommunstyrelser och berörda nämnder, gruppledare för alla politiska partier, kommundirektörer och förvaltningschefer i berörda nämnder samt kommunernas kontaktpersoner.

Stockholms län är det enda länet i landet som ännu inte har överfört ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. En förutsättning för att lyckas är att kommunerna är enade med landstinget kring målet och syftet med förändringen.

Storsthlm och kommunernas representanter i den politiska styrgruppen Vård i samverkan (VIS) bjuder in till information och diskussion om den kommande förändringen av hemsjukvården i Stockholms län.

Mötet inleds av Martina Mossberg (M), ordförande för kommunerna i den politiska styrgruppen VIS. Därefter redovisning av Storsthlms arbete med avtalsförslaget.

 Eventuella frågor besvaras av:

Gunilla Hjelm-Wahlberg, gunilla.hjelm-wahlberg@storsthlm.se och Birgitta Eriksson, birgitta.eriksson@storsthlm.se

Varmt välkommen!

 

Martina Mossberg (M)