Logotyp

Storstockholms gymnasieregion– nuläge och framtida utmaningar

Storstockholms gemensamma gymnasieregion har idag ca 75 000 elever i gymnasieskolan. Det gemensamma samverkansavtalet möjliggör att eleverna kan söka och mottas på lika villkor till samtliga gymnasieskolor i regionen.

Vi bjuder in till en regional dialog om Storstockholms gymnasieregions förutsättningar och framtida behov.

När: torsdagen den 4 maj 2017
Tid: kl 15.00-17.30
Plats: Usine, Bourgogne, plan 2

Vägbeskrivning

Målgrupp: Kommunstyrelseordföranden, Kommundirektörer, Nämndpresidier med ansvar för gymnasieutbildning, förvaltningschefer med ansvar för gymnasieutbildning, huvudmän för fristående gymnasieskolor samt ordföranden för regionala programråd.

 Syftet med dialogen är att fördjupa vår gemensamma kunskap med utgångspunkt från årets gymnasierapport.

Några av de utmaningar som vi kommer belysa är:

  • Drygt 20 000 fler elever i gymnasieskolan 2025, vilka konsekvenser får det för eleverna och för er som huvudmän?
  • Hur ska många elever få sina förstahandsval tillgodosedda, både vad gäller program och skola?
  • Intresset för yrkesprogrammen är fortsatt lågt, vilka program och inriktningar är särskilt intressanta för vår arbetsmarknadsregion?
  • Stora skillnader i såväl popularitet mellan skolor, förutsättningar för att bedriva undervisning samt resultat. Hur skapar vi förutsättningar för en ökad likvärdighet?
  • Nyanlända elevers förutsättningar och möjlighet att ta en gymnasieexamen?

Vi kommer också belysa förutsättningarna för programpriserna och ge utrymme för gemensam dialog.

Varmt välkomna!

Ebba Östlin                                           Tobias Nässén

Ordförande                                           Vice ordförande

Politiska styrgruppen för                      Politiska styrgruppen för
Gemensamma gymnasieregionen        Gemensamma gymnasieregionen