Logotyp

Energilyftet – seminarium i samarbete med Energimyndigheten

Snart ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag – Energilyftet är till för dig som arbetar med framtidens byggnader

När: onsdagen den 10 maj 2017
Tid: kl 09.00-15.00
Plats: Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Fatburen, Södermalmsallén 36 och Studenthuset i Frescati

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig främst till dig som är beställare, konsult, ingenjör, arkitekt, byggprojektledare, förvaltare eller drifttekniker.

Utbildningen är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader, både när det gäller nybyggnad och ombyggnad, och för kommande krav på nära-nollenergibyggnader.

På seminariet presenteras Energilyftet, drivkrafter till lågenergibyggande och goda exempel. Vi diskuterar hur ni arbetar lokalt och regionalt. Dagen avslutas med ett studiebesök på nya Studenthuset i Frescati, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Seminarieledare: Per-Erik Nilsson (CIT Energy Management) och Carin Råberger (Energimyndigheten)  

Frågor besvaras av Per-Erik Nilsson, per-erik.nilsson@cit.chalmers.se   

Seminariet anordnas i samarbete med Energikontoret Stockholms län Kontakt: Thomas Fredriksson, KSL; Thomas Fredriksson 

Plats: Kommunförbundet Stockholms län (KSL), Fatburen, Brunnsviken,Södermalmsallén 36, vån 5.

Agenda:                

09:00 – 09:15 Registrering och fika
09:15 – 12:00 Seminarium
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Studiebesök Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Sista anmälningsdag är den 8 maj.                             

Länk till programlänk till annan webbplats

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Läs mer om Energilyftet på: www.energimyndigheten.se/energilyftetlänk till annan webbplats

Välkommen!