Logotyp

Hemsjukvården i Storstockholm

Tillsammans kan vi förbättra hemsjukvården i Storstockholm!

När: tisdagen den 21 mars 2017
Tid: kl 15.00-17.00
Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

Klicka här för karta och vägbeskrivning

Målgrupp: Presidier i kommunstyrelser och berörda nämnder, gruppledare för alla politiska partier samt kommundirektörer och förvaltningschefer i berörda nämnder.

Stockholm är det enda länet i landet som ännu inte har kommunaliserat hemsjukvården. Nu startar utredningsarbetet för att se hur detta kan bli möjligt. En förutsättning är att Storstockholms kommuner är enade kring mål, syfte och har en gemensam vision. Den 21 mars bjuder Kommunförbundet Stockholms Län och kommunernas representanter i politiska styrgruppen vård i samverkan (VIS) därför in till information och diskussion om en kommande kommunalisering av hemsjukvården i Storstockholm.

Mötes inleds av Martina Mossberg (M), ordförande för kommunerna i den politiska styrgruppen VIS. Gunilla Hjelm-Wahlberg, verksamhetschef på Kommunförbundet Stockholms Län, ger en kort bakgrund; vad är hemsjukvård och hur den kan se ut i framtiden?

Därefter följer en gemensam dialog kring vad som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas med att kommunalisera hemsjukvården. Målet är att samlas kring en gemensam bild av vad det innebär för oss i kommunerna. Det är viktigt att ni som beslutsfattare i ett tidigt läge medverkar i processen.

Målgruppen för mötet är presidier i kommunstyrelser och berörda nämnder, gruppledare från alla politiska partier samt kommundirektörer och förvaltningschefer i berörda nämnder.


Eventuella frågor besvaras av Gunilla Hjelm-Wahlberg, gunilla.hjelm-wahlberg@ksl.se, 08-615 94 40.


Varmt välkommen!