VIS – Vård i samverkan

När: måndagen den 23 september 2019
Tid: kl 11.00-12.30
Plats: Region Stockholm