VISSA – Vård i samverkan

När: tisdagen den 10 september 2019
Tid: kl 13.00-14.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Fjärdlång