Strategiskt nätverk för utbildning

När: tisdagen den 5 mars 2019
Tid: kl 11.00-16.00
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Brunnsviken