Strategiskt nätverk Socialtjänst

När: fredagen den 1 mars 2019
Tid: kl 11.00-15.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken