Strategiskt nätverk för samhällsbyggnad

När: fredagen den 14 juni 2019
Tid: kl 12.30-15.30
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Brunnsviken