Strategiskt nätverk för utbildning

När: måndagen den 9 september 2019 kl 12.00 – tisdagen den 10 september 2019 kl 12.30