Strategiskt nätverk för socialtjänst

När: fredagen den 20 september 2019
Tid: kl 11.00-15.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken