Strategiskt nätverk för kommunal ekonomi

När: onsdagen den 18 september 2019
Tid: kl 14.00-16.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken