Strategiskt nätverk Digitalisering

När: torsdagen den 7 mars 2019
Tid: kl 13.00-16.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken

Catrin Ditz

Tel: 08-615 94 46