Möte med Storsthlms styrelse

När: torsdagen den 13 juni 2019
Tid: kl 10.00-11.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken