Möte med Storsthlms arbetsutskott

När: tisdagen den 10 september 2019
Tid: kl 11.00-13.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Norrskogen