Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott

När: tisdagen den 28 maj 2019
Tid: kl 11.00-13.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken