Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott

När: tisdagen den 26 mars 2019
Tid: kl 11.00-13.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken