Kommundirektörsmöte

När: tisdagen den 4 juni 2019
Tid: kl 13.00-15.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken