Kommundirektörsmöte

När: fredagen den 12 april 2019
Tid: kl 13.00-15.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken