Strategiskt nätverk för Samhällsbyggnad

När: fredagen den 30 augusti 2019
Tid: kl 12.30-15.30
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Brunnsviken