Politisk styrgrupp för gemensam gymnasieregion

När: fredagen den 20 september 2019
Tid: kl 09.00-11.00
Plats: Storsthlm, Usine, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Limousine, plan 3