Politisk styrgrupp vuxenutbildning och arbetsmarknad

När: tisdagen den 17 september 2019
Tid: kl 09.00-11.00
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Norrskogen