Att leda digital transformation

Att leda digital transformation handlar ganska lite om teknik men desto mer om människor och förändring. Med hjälp av metod, process och verktyg för att leda digital transformation, vägleds vi med kunskap, förståelse, rekommendationer, mod och framtidstro kring hur vi kan ta ledarskap över digitaliseringen.

Anmäl dig till kurstillfället 11, 12 och 18 juni senast 21 majlänk till annan webbplats

Genom en gemensam utbildningsinsats får vi möjlighet att förflytta oss tillsammans och stärka kommunernas ledarskap i digitaliseringen. Digjourney utbildar och deltagare i alla strategiska nätverk och kommunledningsgrupper är inbjudna.

Syfte

Att utveckla kompetens för att leda och samverka kring digital transformation

Mål

Efter avslutat program ska deltagarna ha:

  • kunskap om vad digital transformation innebär i en offentlig verksamhet och ett första övergripande utkast av en transformationsplan
  • grundläggande förståelse för vad som krävs för att få till den organisatoriska förflyttningen i sin egen verksamhet
  • kunskap om vilka roller som krävs för att leda en digital transformation
  • insikter om vilken roll kursdeltagarna har i en digital transformation och vilka deras individuella styrkor respektive utvecklingsområden är.

Utbildningskostnad

14 900 kr för tre dagar, inklusive kurslitteratur (priset är rabatterat för detta tillfälle).

Välkomna!

När: tisdagen den 11 juni 2019 kl 08.30 – tisdagen den 18 juni 2019 kl 17.00
Plats: 11 och 12 juni: Storsthlm, Södermalmsallén 36, plan 5, lokal Brunnsviken. 18 juni: Usine Konferens, Södermalmsallén 36, plan 3, lokal Lorraine, Stockholm

Catrin Ditz

Tel: 08-615 94 46