VIS – Vård i samverkan

När: måndagen den 17 juni 2019
Tid: kl 13.00-14.30
Plats: Region Stockholm