Regional dialog gemensam gymnasieregion

När: fredagen den 17 maj 2019
Tid: kl 09.00-12.00
Plats: Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallé 36, Stockholm
Lokal: Bourgogne, plan 3