Strategiskt nätverk samhällsbyggnad

När: torsdagen den 16 maj 2019 kl 12.00 – fredagen den 17 maj 2019 kl 12.00
Plats: Vaxholm, Waxholms hotell och Vaxholms kastell