Strategiskt nätverk Samhällsbyggnad

När: torsdagen den 16 maj 2019 kl 12.00 – fredagen den 17 maj 2019 kl 12.00
Plats: Waxholms hotell, Vaxholm och Kastellet