Strategiskt nätverk Digitalisering

När: torsdagen den 11 april 2019
Tid: kl 13.30-16.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken

Catrin Ditz

Tel: 08-615 94 46