VIS – Vård i samverkan

När: måndagen den 18 februari 2019
Tid: kl 12.30-14.00
Plats: Region Stockholm