Strategiskt nätverk för digitalisering

När: torsdagen den 29 augusti 2019 kl 11.30 – fredagen den 30 augusti 2019 kl 13.00

Catrin Ditz

Tel: 08-615 94 46