Strategiskt nätverk Utbildning

När: fredagen den 10 maj 2019
Tid: kl 11.00-16.00
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Brunnsviken