Strategiskt nätverk Kommunal ekonomi

När: onsdagen den 20 februari 2019
Tid: kl 14.00-16.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken