Möte med Storsthlms valnämnd

När: torsdagen den 24 januari 2019
Tid: kl 09.00-10.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Norrskogen