Konstituerande möte för Storsthlms styrelse 2019-2022

När: torsdagen den 21 mars 2019
Tid: kl 17.00-18.00
Plats: Münchenbryggeriet

Tidpunkten är preliminär, mötet hålls direkt efter avslutat Förbundsmöte Storsthlm den 21 mars 2019.