Kommundirektörernas studieresa

När: torsdagen den 23 maj 2019 – fredagen den 24 maj 2019