Kommundirektörernas planeringskonferens

När: torsdagen den 22 augusti 2019 – fredagen den 23 augusti 2019