Strategiskt nätverk Samhällsbyggnad

När: fredagen den 9 november 2018
Tid: kl 13.00-15.30
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
Lokal: Brunnsviken