Strategiskt nätverk Kommunal ekonomi

När: onsdagen den 19 september 2018
Tid: kl 14.00-16.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken

Gunilla Weidenfors

Tel: 08-615 94 21