Politisk styrgrupp Vuxenutbildning

När: torsdagen den 22 mars 2018
Tid: kl 09.30-11.30
Plats: Storsthlm, Södermalmsallén 36
Lokal: Norrskogen