Möte med Storsthlms styrelse

När: torsdagen den 25 oktober 2018
Tid: kl 10.00-11.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken