Möte med KSO och Storsthlm:s arbetsutskott

När: tisdagen den 27 mars 2018
Tid: kl 11.00-13.00
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken