Kommundirektörsmöte

När: fredagen den 21 september 2018
Tid: kl 13.00-15.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken