Kommundirektörsmöte

När: fredagen den 23 mars 2018
Tid: kl 13.00-15.30
Plats: Storsthlm
Lokal: Brunnsviken