Hur skapar vi en regional infrastruktur för biodrivmedel och elfordon?

Workshop om infrastruktur för fossilfria transporter

När: onsdagen den 14 november 2018
Tid: kl 08.30-12.00
Plats: Storsthlm, Fatburen, Södermalmsallén 36, Stockholm
Lokal: Brunnsviken

Anmälan: Ev matallergi anmäles till: lena.liljeqvist@storsthlm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen till en workshop där vi diskuterar varför en övergång från fossil till förnybara drivmedel är nödvändig om transportsektorns klimatmål ska nås. Ett hinder för en storskalig introduktion av mer miljöanpassade fordon är bristen på tankstationer och laddplatser. Kommuner, privatpersoner och företag köper helt enkelt inte fordon som går på förnybara drivmedel så länge som det saknas goda möjligheter att tanka eller ladda dem. En utbyggd infrastruktur är därför nödvändig för att få fart på omställningen.

Energikontoret Storsthlm, tillsammans med BioDriv Öst och Länsstyrelsen Stockholm anordnar därför en workshop om infrastrutur för biodrivmedel och elfordon. Syftet med workshopen är att öka kunskapen om biodrivmedel och elfordon, presentera det pågående arbetet med Länsstyrelsens regeringsuppdrag om att ta fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel och föra en dialog om hur vi på bästa sätt bygger ut en infrastruktur för förnybara drivmedel i Stockholms län.

Program

08.30. Välkomna och introduktion till dagens workshop. Michael Sillén, Energikontoret Storsthlm och Ulf Troeng, BioDriv Öst.

08.40. Omvärldsspaning- Så ser utvecklingen ut för biodrivmedel och elfordon. Martin Ahrne, BioDriv Öst.

09.10. Länsstyrelsens nya uppdrag- Regional infrastrukturplan; Så här är upplägget. Hur genomför vi satsningen tillsammans på bästa sätt? Den här inputen vill vi ha. Lovisa Larsson, Länsstyrelsen och Ulf Troeng, BioDriv Öst.

10.00. Kaffe

10.15. Så här har vi gjort. Det här gör vi framöver. Rundabordssamtal under ledning av Beatrice Torgnyson Klemme, BioDriv Öst, Eva Sunnerstedt, Stockholms stad, Gunilla Isgren, Botkyrka kommun och Ulrika Palm, Stockholms läns landsting.

10.45. Från plan till implementering. Gemensam diskussion om vad som behövs för att snabba på utbyggnad av infrastrukturen i länets kommuner. Hur kan vi samverka i omställningsarbetet?

11.45. Avrundning och sammanfattning. Hur går vi vidare?

12.00. Lunch

Workshopen vänder sig till dig som jobbar med fossilfria transporter i länets kommuner. Skicka gärna vidare denna inbjudan till kollegor som skulle ha nytta av att delta. För er som är intresserade ordnas det på eftermiddagen också en workshop om offentlig upphandling av fossilfria transporter.

Eventuella frågor besvaras av: Ulf Troeng, ulf.troeng@biodrivost.se, 076-109 32 70 eller Michael Sillén, michael.sillen@storstholm.se, 073-917 94 48.

För er som är intresserade ordnas det på eftermiddagen också en workshop om offentlig upphandling av fossilfria transporter. Läs mer och anmäl dig här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varmt välkommen!

Michael Sillén

Workshopen genomförs av Energikontoret Storsthlm, BioDrivÖst och Länsstyrelsen.